top of page
Meeting
"כל מה שנראה מסובך מתפרק לדברים פשוטים מאוד"- בודהא גוטאמה סידהרתא
תהליכי ייעוץ ארגוני הם שלב חשוב וחיוני בחיי הארגון השואף לצמוח ולהצליח.

צרו לאנשים משמעות ומוטיבציה, אלו התנאים המהותיים להצלחת הארגון.

תהליך הייעוץ שלי מתמקד בשלוש רמות:

יכולות אישיות ,יכולות קבוצתיות ויכולות ארגוניות.

התוצאות:

 1. שיפור ביצועי הארגון. 

 2. יצירת תשתית אפקטיבית לארגון ולאנשיו להשגת מטרות החברה.                  

למי מתאים התהליך :
ארגונים המעוניינים לשפר תהליכי עבודה , לחזק מיומנויות ניהול, לשפר תקשורת ארגונית,ליצור סינרגיה בין צוותים , לממש את המטרות שלהם, ארגונים שעוברים תהליכי שינוי [שינוי בסל המוצרים/שירותים ,שינויים פרסונליים, שינויים בתהליכי עבודה]

 

Gravel

ליווי מנהלים

 • תוכנית פיתוח מנהלים

 • כניסה לתפקיד ניהולי חדש

 • ליווי מנהלים -ממנהל למנהיג

 • חיזוק מיומנויות ניהול

Bubbles

ליווי תהליכי שינוי

גדילה ארגונית, קיטון ארגוני, שינוי מבנה ארגוני, מוצר חדש, שינוי תרבות ארגונית

Sky

ייעוץ אסטרטגי להנהלה בכירה

 • ליווי תהליכים אסטרטגיים

 • בניית מתודולוגיות עבודה

 • תהליכי הערכת עובדים 

 • שיפור תקשורת ארגונית

 • מחוברות ארגונית

 • עבודת צוות הנהלה

 • Talent management

bottom of page